Firma

Doświadczenie to nie wszystko – ale 25 lat udanej działalności doradczej na polu innowacji, rozwoju regionalnego i kwestii europejskich na pewno jest sporą zaletą.
 

Cele / Filozofia

Ludzie – projekty – regiony; chcemy być aktywni, działać na rzecz rozwoju!

Podstawowym tego warunkiem jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz dialog wszystkich zainteresowanych stron.

Nasi zleceniodawcy wiedzą, ile wiedzą i co najlepiej potrafią – tak jak i my. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i nasze umiejętności, aby przyczyniać się do sprawniejszego i bezproblemowego przebiegu wydarzeń.

Utożsamiamy się od samego początku z naszymi zadaniami i naszym zleceniodawcą. Nie tylko szukamy odpowiedniego rozwiązania - szukamy go wspólnie z naszym klientem - z myślą o przyszłości.  

Ostatecznie ważny jest wynik końcowy. Dlatego też określamy nasze cele tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe – od samego początku. Aby móc na sobie polegać i współpracować ze sobą w atmosferze zaufania i fairplay. I aby osiągać optymalne rezultaty.