Profil

Innowacje | Rozwój regionalny | Europa
Szeroko zakrojone tematy, w których można się wyprofilować tylko poprzez dokładne studium poszczególnych kwestii.

 

Innowacja nie jest dla nas tylko pustym hasłem. Skupiamy się na inicjowaniu i skutecznym monitorowaniu procesów innowacyjnych. Niezależnie od branży bądź instytucji koncentrujemy się na rozpoznawaniu i ocenie potencjałów innowacyjnych oraz na tworzeniu ramowych warunków dla ich wykorzystania. Działania te obejmują wszystkie fazy procesu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania publicznych środków finansowych i związanych z tym zadań.

Rozwój regionalny ściśle związany jest z pojęciem innowacji. Oznacza to dla nas, iż musimy obserwować tendencje rozwojowe i zawczasu rozwijać dopasowane do nich strategie i koncepty. Należy przy tym stale pamiętać o akceptowalności i o wykonalności danej koncepcji. Gotowi jesteśmy przejąć również odpowiedzialność wykonawczą w formie zarządzania projektem i zarządzania regionalnego oraz dokonać ewaluacji postępu.

Europa oznacza dla nas ciągłą zmianę perspektywy, myślenie nie tylko o własnej korzyści na przyszłość. Jesteśmy codziennie świadkami bogatego zasobu pomysłów, idei i form wsparcia finansowego, jakie oferuje nam Europa, i analizujemy go dla naszych klientów. Z mieszkańcami Europy, potencjalnymi partnerami naszych projektów, łączą nas – po części już od wielu lat – oparte na wzajemnym zaufaniu różne sieci współpracy i wspólne działania. Jednocześnie wiele zyskujemy na różnorodności kultur i odmiennym podejściu do różnych kwestii.